Menangi Hadiah Menarik!

Hadiah Utama x 1

4-Jam Trip Kapal Layar Mewah

Hadiah Pertama x 1

30-Min Helicopter Ride sekitar KL

Hadiah Kedua x 1

Makan Malam Mewah Omakase

Hadiah Saguhati x 100

RM100 Baucar Tunai MR.DIY

Hadiah Saguhati x 100

RM100 Baucar Tunai MR.DIY

*Gambar hadiah yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza dengan hadiah sebenar.

Hanya 3 langkah untuk menyertai peraduan ini!

Langkah 1

Snap

Tangkap gambar atau rakam video secara kreatif dengan salah satu Replika BESAR MR.DIY

Langkah 2

Kongsi

Muat naik gambar atau video dengan menggunakan hashtag #KecilBesarMRDIYada dan tag media sosial MR.DIY.

*Pastikan profil anda ditetapkan kepada ‘Umum’.

Langkah 3

Hantar

Hantar penyertaan anda dengan klik ‘Sertai Sekarang’.

Replika BESAR MR.DIY

Kunjungi replika terbesar kami!

Hantar penyertaan anda di sini

Penyertaan yang paling kreatif akan jadi pemenang!

"*" indicates required fields

Semak semula sebelum hantar:
1. Pastikan profil anda telah ditetapkan kepada UMUM. Kami tidak dapat melihat gambar/video anda jika profil ditetapkan kepada persendirian. 🙁
2. Kongsi pautan gambar/video yang telah dihantar di media sosial anda.
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 15 MB, Max. files: 1.

  Accepted file types: jpg, png, jpeg

  Max. file size: 15 MB

  Max. files: 1

  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kongsikan dengan rakan-rakan dan keluarga anda!

  Ajak mereka untuk sertai pertandingan ini dan berpeluang untuk menang besar bersama anda.

  Terma & Syarat

  Terma dan Syarat MR.DIY Malaysia #KecilBesarMRDIYada Peraduan Snap & Menang

  1. Penyertaan dalam ‘Peraduan MR.DIY Malaysia #KecilBesarMRDIYada Snap & Menang’ (“Peraduan”) merupakan persetujuan sepenuhnya dan penerimaan peserta terhadap Terma & Syarat ini. KUMPULAN MR.D.I.Y. (M) BERHAD (“Penganjur”) berhak untuk mengubah Terma & Syarat ini atas budi bicaranya tanpa notis terlebih dahulu.
  2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (bermula 5 September 2023) kecuali pekerja-pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat-syarikat yang berkaitan dan/atau terkait, pengedar, peniaga, agensi pengiklanan dan promosi.
  3. Peraduan ini akan berlangsung dari 5 September 2023 09:00:00 hingga 15 Oktober 2023 23:59:59 mengikut zon masa Kuala Lumpur, Malaysia (UTC+08:00) (“Tempoh Peraduan”).
  4. Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan digugurkan secara automatik.

  CARA PENYERTAAN

  1. Langkah-langkah untuk menyertai Peraduan:
   1. Langkah 1: Tangkap gambar atau rakam video secara kreatif dengan salah satu Replika BESAR MR.DIY.
   2. Langkah 2: Muat naik gambar atau video dengan menggunakan hashtag #KecilBesarMRDIYada dan tag media sosial MR.DIY. Pastikan profil anda ditetapkan kepada ‘Umum’.
   3. Lengkapkan penyertaan anda dengan kongsi URL post media sosial anda dan hantar penyertaan anda di https://promo.mrdiy.com/kecilbesarmrdiyada
  1. Peserta dibenarkan menghantar seberapa banyak penyertaan yang diinginkan. Setiap Peserta hanya akan menang SEKALI sepanjang Tempoh Peraduan.
  2. Pendaftaran/penyertaan yang tidak lengkap akan digugurkan daripada Peraduan.
  3. Penyertaan yang tidak mematuhi peraturan akan digugurkan secara automatik.

  PEMENANG & HADIAH

  1. Cara Memenangi:
   1. Hadiah Utama x 1: Trip Kapal Layar Mewah yang bernilai RM6,000.00.
   2. Hadiah Pertama x 1: Helicopter Ride sekitar KL yang bernilai RM4,500.00.
   3. Hadiah Kedua x 1: Makan Malam Mewah Omakase yang bernilai RM2,000.00.
  2. Hadiah:
   1. Hadiah Utama x 1: Trip Kapal Layar Mewah yang bernilai RM6,000.00.
   2. Hadiah Pertama x 1: Helicopter Ride sekitar KL yang bernilai RM4,500.00.
   3. Hadiah Kedua x 1: Makan Malam Mewah Omakase yang bernilai RM2,000.00.
   4. Hadiah Saguhati x 100: RM100 Baucar Tunai MR.DIY yang bernilai keseluruhan RM10,000.
  1. Setiap peserta dibenarkan memenangi hanya satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.
  2. Hadiah Utama adalah Trip Kapal Layar Mewah selama 4 jam untuk sehingga dua belas (12) orang yang termasuk makanan dan minuman. Perbelanjaan lain, jika ada, akan ditanggung oleh pemenang. Pemenang boleh memilih salah satu (1) dari tempat berlepas berikut: Johor Bahru, Langkawi, Port Dickson atau Kota Kinabalu. Pemenang dikehendaki untuk menuntut hadiah mereka daripada pembekal perkhidmatan yang dilantik oleh Penganjur. Terma dan syarat oleh pembekal perkhidmatan harus dipatuhi. Tarikh akhir untuk menjalani percutian kapal layar adalah 31 Disember 2023. Jika pemenang tidak dapat pergi ke percutian atas sebab apa pun, hadiah akan ditarik semula. Penganjur tidak akan memberikan pampasan kepada pemenang yang gagal menuntut Trip Kapal Layar Mewah.
  3. Hadiah Pertama adalah Helicopter Ride sekitar KL selama 30 minit untuk sehingga empat (4) orang. Perbelanjaan lain, jika ada, akan ditanggung oleh pemenang. Pemenang dikehendaki untuk menuntut hadiah mereka daripada pembekal perkhidmatan yang dilantik oleh Penganjur. Terma dan syarat oleh pembekal perkhidmatan harus dipatuhi. Tarikh akhir untuk menjalani aktiviti ini adalah 31 Disember 2023. Jika pemenang tidak dapat pergi naik helikopter atas sebab apa pun, hadiah akan ditarik semula. Penganjur tidak akan memberikan pampasan kepada pemenang yang gagal menuntut hadiah Helicopter Ride sekitar KL ini.
  4. Hadiah Kedua adalah Baucar Makan Malam Mewah Omakase untuk dua (2) orang. Pemenang boleh memilih sama ada makan tengahari atau makan malam dari salah satu (1) daripada restoran-restoran berikut: Restoran Jepun di The St. Regis Kuala Lumpur atau Minori Japanese Restaurant di Royale Chulan Damansara Hotel, Selangor. Perbelanjaan lain, jika ada, akan ditanggung oleh pemenang. Terma dan syarat oleh restoran harus dipatuhi. Baucar sah selama 6 bulan dari tarikh penerbitan. Pemenang harus membuat tempahan dengan restoran yang dipilih sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum menggunakan Baucar Makan Malam Mewah Omakase.
  5. Penganjur berhak untuk mengubah dan menukar mekanik pemenangan Peraduan ini atas budi bicaranya yang mutlak.
  6. Penganjur berhak untuk menampilkan gambar dan video pemenang di semua laman web MR.DIY dan laman media sosial MR.DIY.
  7. Pemenang hadiah akan dimaklumkan melalui e-mel dan disahkan melalui panggilan telefon.
  8. Jika percubaan pertama untuk menghubungi pemenang yang layak gagal, iaitu tiada jawapan, nombor telefon tidak dalam perkhidmatan atau tiada sambungan, dll, dua (2) percubaan lagi akan dibuat dalam dua (2) hari bekerja selepas panggilan telefon pertama. Jika percubaan lanjut tersebut tidak berjaya, Penganjur berhak untuk menggugurkan pemenang yang layak dan selepas itu memilih pemenang yang layak berikutnya sebagai pengganti.
  9. Pengumuman Pemenang akan dibuat di laman Facebook MR.D.I.Y. Malaysia [https://www.facebook.com/mrdiy2u] dan laman Peraduan Snap & Menang MR.D.I.Y. Malaysia #KecilBesarMRDIYada https://promo.mrdiy.com/kecilbesarmrdiyada.
  10. Semua hadiah mesti dituntut atas kos pemenang sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan kemenangan. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik semula oleh Penganjur selepas enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan kemenangan.
  11. Peserta dikehendaki mengemukakan bukti identiti semasa atau sebelum penebusan hadiah untuk tujuan pengesahan. Satu-satunya bentuk bukti identiti yang diterima oleh Penganjur adalah kad pengenalan Malaysia atau lesen memandu. Kegagalan untuk menyediakan sebarang bukti identiti memberikan hak kepada Penganjur untuk menggugurkan pemenang.
  12. Dalam keadaan Penganjur diminta untuk menghantar Hadiah kepada seorang Pemenang, Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas ketidakterimaan Hadiah atau kerosakan yang disebabkan semasa proses penghantaran. Tiada penggantian dan/atau pertukaran Hadiah akan dilayan.
  13. Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan yang bernilai serupa pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah tidak boleh dipindahkan, dikembalikan, atau ditukar dalam apa-apa bentuk lain atas sebab apa pun. Nilai hadiah adalah tepat pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam keadaan “semasa”.
  14. Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai, sebahagiannya atau sepenuhnya. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan yang bernilai serupa pada bila-bila masa.

  PENGGUNAAN DATA PERIBADI

  Semua Peserta dalam Peraduan dianggap telah memberikan persetujuan kepada Penganjur untuk mendedahkan, berkongsi, atau mengumpul Data Peribadi mereka kepada rakan perniagaan dan rakan kongsi Penganjur. Penganjur akan sentiasa mengutamakan keselamatan Data Peribadi Peserta berkaitan dengan penyertaan mereka dalam Peraduan ini. Peserta juga mengakui bahawa mereka telah membaca, memahami, dan menerima semua terma dan syarat sebagaimana yang tertera dalam Dasar Privasi Penganjur di https://www.mrdiy.com/privacy-policy.


  HAK MILIK / HAK PENGGUNAAN

  1. Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Penganjur untuk menggunakan sebarang foto dan video, maklumat, dan/atau bahan lain yang diterima oleh Penganjur dari Peserta semasa Peraduan (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama Peserta, alamat e-mel, nombor telefon, gambar, dan lain-lain) untuk tujuan pengiklanan, pemasaran, dan komunikasi tanpa pampasan kepada Peserta, warisnya atau pihak lain mana-mana.
  2. Penganjur mengekalkan hak eksklusif mereka sama ada untuk menolak, mengubahsuai, mengubah, atau membetulkan sebarang penyertaan yang Penganjur anggap tidak betul, tidak lengkap, mencurigakan, tidak sah, atau apabila Penganjur mempunyai alasan munasabah untuk percaya bahawa ia melanggar undang-undang, dasar awam, atau melibatkan penipuan.
  3. Peserta bersetuju dan memberi persetujuan untuk mematuhi semua dasar, peraturan, dan peraturan yang mungkin ditetapkan oleh Penganjur dari semasa ke semasa dan tidak akan sengaja atau dengan cuai merosakkan atau menyebabkan sebarang gangguan dalam Peraduan dan/atau menghalang orang lain daripada menyertai Peraduan, jika gagal berbuat demikian, Penganjur akan dibenarkan atas budi bicara mutlak mereka untuk mengecualikan atau mengehadkan Peserta daripada menyertai Peraduan atau sebarang peraduan pada masa depan yang mungkin dilancarkan atau diumumkan oleh Penganjur.
  4. Penganjur dan syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pemberi lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas, agensi pengiklanan, promosi, dan agensi pemenuhan, dan penasihat undang-undang mereka tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab atas:-
  1. sebarang gangguan, kesesakan rangkaian, serangan virus yang jahat, penggodaman data tanpa kebenaran, kerusakan data dan kegagalan perkakasan pelayan atau sebaliknya;
  2. sebarang kesilapan teknikal, sama ada disebabkan ketidakbolehan akses rangkaian internet;
  3. sebarang ralat teknikal, sama ada disebabkan oleh ketidakbolehan akses rangkaian internet;
  4. sebarang komunikasi lewat, hilang, terlambat, tersasar, tidak lengkap, sukar dibaca atau difahami termasuk tetapi tidak terhad kepada e-mel;
  5. sebarang kegagalan, tidak lengkap, hilang, tercampur aduk, terbalik, terganggu, tidak tersedia atau terlambat dalam transmisi komputer;
  6. sebarang keadaan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan Penganjur yang mungkin menyebabkan Peraduan terganggu atau rosak;
  7. sebarang kecederaan, kerugian, atau kerosakan apa pun yang timbul sehubungan atau akibat hadiah, atau penerimaan, pemilikan, atau penggunaan Hadiah, atau penyertaan dalam Peraduan;
  8. sebarang kesilapan pencetakan atau kesalahan tipografikal dalam bahan-bahan yang berkaitan dengan Peraduan.
  1. Penganjur dan syarikat induk masing-masing, anak syarikat, rakan kongsi, pemegang lesen, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, kontraktor bebas dan agensi pengiklanan/promosi tidak memberikan jaminan dan perwakilan, sama ada secara terus atau tersirat, hakikat atau undang-undang, berkenaan dengan penggunaan atau nikmati Hadiah, termasuk tetapi tidak terhad kepada kualitinya, kebolehjualan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.
  2. Pemenang akan dikehendaki untuk menandatangani dan mengembalikan pelepasan liabiliti (jika ada), pernyataan kelayakan (jika ada), dan jika sah, perjanjian persetujuan kewartawanan (jika ada), dari Penganjur. Dengan penyertaan dalam Peraduan, pemenang bersetuju untuk memberikan Penganjur dan syarikat induk masing-masing, anak syarikat, rakan kongsi, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas, dan agensi pengiklanan/promosi penggunaan data yang dikumpul melalui laman web Peraduan, imej, data biografi, dan kenyataan untuk tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengiklanan, perdagangan, atau promosi, secara kekal, di dalam mana-mana media yang kini diketahui atau akan datang, tanpa pampasan, kecuali dilarang oleh undang-undang.
  3. Penganjur berhak untuk mengakhiri, menamatkan atau menangguhkan Peraduan dari semasa ke semasa atau bahkan mengubah, meminda atau memperpanjang Tempoh Peraduan atas budi bicaranya yang mutlak.
  4. Semua kos, yuran, dan/atau perbelanjaan yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Pemenang berkaitan dengan Peraduan dan/atau menuntut Hadiah, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada kos pengangkutan, pos/kurier, kos peribadi dan/atau sebarang kos lain adalah menjadi tanggungjawab tunggal Pemenang.

  Hak Milik Intelek

  Melainkan dinyatakan sebaliknya, Penganjur mengekalkan semua hak milik kepada harta intelek (termasuk tetapi tidak terhad kepada cap dagangan dan hak cipta) yang digunakan untuk Peraduan ini dan memiliki hak cipta terhadap semua kandungan di dalamnya.  Tonton video-video menarik kami!

  Kecil dan Besar, MR.DIY Ada! Pelbagai produk untuk keperluan harian anda, sama ada dirancang ataupun tidak. Lihat TV komersial terbaru kami yang menunjukkan tak kira apa jua keadaan, kecil dan besar MR.DIY adalah jawapan!

  #KecilBesarMRDIYada

  Play Video
  Play Video
  Play Video
  วิธีการดูรายละเอียดการซื้อท้ายใบเสร็จ เพื่อกรอกรายละเอียด
  Here is how you can look for your purchase details
  Here is how you can look for your purchase details
  Here is how you can look for your purchase details